Het leek de NPO een goed idee om vandaag een debat over racisme te organiseren. Zowel de stelling (‘het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar’) als de redactie (volledig wit) gespreksleider (Jort Kelder) zijn hoogst problematisch. Er is geen debat nodig, dat polariseert, maar een inhoudelijk gesprek.

Racisme is een gecompliceerd issue, dat wereldwijd zoveel gevolgen kent en waarrond momenteel zoveel doorbraken plaatsvinden. Wil je hierover een zinnige landelijke discussie voeren, dan is regel 1: praat niet over de mensen die het betreft, maar met ze. En dat niet alleen tijdens de uitzending, maar vooral ook in de voorbereidende fase. Als je tenminste wilt dat dat gesprek ook echt ergens to leidt, dat er oplossingen worden aangedragen en mensen echt nader tot elkaar komen.

Hoe zou de wereld eruit zien als er meerdere kanten van hetzelfde verhaal, meerdere verhalen naast elkaar mogen bestaan. En dat al die verschillende standpunten gewoon Nederlands kunnen zijn, zonder dat er iemand hoeft ‘op te rotten’ of de mond wordt gesnoerd. Welke samenleving zou dat opleveren?

Geen van de mensen die relevant zijn binnen het antiracisme en de BLM movement is, begrijp ik uit de spreekwoordelijke wandelgangen, bereid om aan te schuiven. Uit ervaring weten ze dat dit format van a. Debat en b. Geen invloed op de inhoud niet werkt, behalve om het bestaande systeem te bestendigen. Terwijl ze juist verandering van dat systeem nastreven! Terwijl die verandering gedragen wordt door steeds meer mensen, gezien het eclatante succes van de BLM-demonstraties van de afgelopen weken, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Hier broeit iets, hier staat iets groots op doorbreken. De NPO voelt dat aan, en wil daarop inhaken. De NPO snapt alleen niet helemaal wat, blijkbaar.

Alternatieve evementen
Gelukkig zijn er twee alternatieve evenementen georganiseerd. Die allebei een stuk interessanter beloven te worden.

Een vindt plaats in Kunstencentrum De Appel: https://www.parool.nl/nederland/activisten-organiseren-alternatief-voor-racismedebat-jort-kelder~be0a3e38/?fbclid=IwAR1J8-YNk-8gXrjJ7I2vFus8jrJLn8arLP99V0U61uLUllbHWOFejlvYb7g&referer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

En een wordt gehouden in Pakhuis De Zwijger en wordt gefaciliteerd door de VPRO: https://www.facebook.com/pakhuis.dezwijger/posts/3310834902288131

Racisme is systemisch
Racisme is ingebouwd in de systemen. Dit wordt nu extreem helder wordt blootgelegd door hoe de NPO een ‘racismedebat’ meende te moeten organiseren. Wat dat betreft is het een goede zaak, de mechanismes zijn nu zeer duidelijk zichtbaar. Geregeld door een volledig witte redactie, met Jort Kelder als gespreksleider. Hij is bij uitstek problematisch: een representant van de gevestigde orde die regelmatig duidelijk maakt dat hij geen voeling met of verstand van het onderwerp heeft.

Wat dacht de redactie toen ze besloten wie het gesprek ging leiden?  Stond Johan Derksen ook op hun lijstje maar viel hij af omdat hij wat gevoelig ligt op het moment? Ik kan er gewoon niet bij.

Juist bij gevoelige onderwerpen moet de gespreksleider zeer goed op de hoogte zijn van de ins en outs van het issue in kwestie. Zo iemand moet een veilige ruimte kunnen creeeren, en goed aanvoelen wanneer doorgevraagd moet worden, wanneer iemand moet worden afgekapt of juist extra ruimte moet krijgen. Anders blijft het gesprek oppervlakkig en levert het weinig tot niets op behalve frustratie en tijdsverspilling.

Genant debacle
Ik herinner me een debacle van een paar jaar geleden. Heleen Mees werd ingevlogen vanuit New York om een gesprek tussen de professoren Gloria Wekker en Philomena Essed te modereren. Het was genant zoals zij haar taak opvatte. Zo erg dat Heleen Mees werd verzocht om de zaal te verlaten, waarna het toch nog een goed gesprek op niveau werd.  

https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/racisme/intellectuele-armoede-racismedebat/

Hoe hard witte redacties ook roepen dat ze wel zoeken maar dat ze niemand kunnen vinden, ze zijn er wel degelijk. De uitstekend gekwalificeerde journalisten, kunstenaars, wetenschappers en andere experts. Vind je ze niet, als gast, als redactielid of in leidinggevende posities, dan schort er iets aan je kaartenbak.

Wit Nederland, het deel dat baat heeft of denkt te hebben bij het instandhouden van de bestaande machtsverhoudingen, blijkt hardleers. Het doet me deugd dat steeds meer mensen inzien hoe schadelijk deze houding is, en hoe onhoudbaar ook. De wereld verandert. Wen er maar aan.

I give you clarity when in doubt. Help you find the vision, the words and the steps you have to take. Shed Moonlight on the pearls that you are meant to bring into this world. You will feel truly heard and seen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *